Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Kerstmis

Nativity of Christ (Mina Anton, 2014, © Mina Anton)
Heb 1:1-2

Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot de Vaders gesproken heeft door de Profeten, heeft Hij aan het einde dezer dagen tot ons gesproken door den Zoon, dien Hij gesteld heeft tot erfgenaam van al zijn bezit en door wien Hij de wereld gemaakt heeft.

Volgende mis Vorige mis