Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Kerstmis

Jesus with three children
Jh 1:9-13

Het waarachtige Licht, Dat alle mensen verlicht, Kwam in de wereld. Hij was in de wereld, En ofschoon de wereld door Hem was ontstaan, Erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in zijn eigen bezit; Ook de zijnen ontvingen Hem niet. Maar aan allen, die Hem ontvingen, Gaf Hij de macht, Gods kinderen te worden: Aan allen, die in zijn Naam geloven, Die niet uit bloed, Noch uit de wil van vlees of man, Maar die uit God zijn geboren.

Volgende mis Vorige mis