Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Kerstmis

Census at Bethlehem (Pieter Bruegel the Elder, 1566,  Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels)
Lc 2:1

In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren.

Volgende mis Vorige mis