Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Kerstmis

Angel greeting
Heb 1:4-5

Even hoog staat Hij boven de engelen, als de Naam, die Hij ontving, voortreffelijker is dan de hunne. Want tot wien der engelen heeft Hij ooit gezegd: "Gij zijt mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt." Of wederom: "Ik zal Hem tot Vader zijn, En Hij zal Mij wezen tot Zoon.".

Volgende mis Vorige mis