Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Quatertempervrijdag in Advent

El bautismo de Jesucristo, el Hijo de Dios (Francesco Trevisani)
Jes 11:2

De geest van Jahweh zal op Hem rusten: De geest van wijsheid en verstand, De geest van raad en sterkte, De geest van kennis en godsvrucht.

Volgende mis Vorige mis