Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Allerzielen

Ascent of the Blessed (Hieronymus Bosch, completed between 1490 and 1516., Galleria dell'Accademia Venezia)
1 Kor 15:51-52

Zie ik deel u een geheimenis mee: Niet allen zullen wij ontslapen, maar wel allen van gedaante veranderen; plotseling, in een oogwenk, bij de laatste stoot der bazuin. Want zodra de bazuin zal schallen, zullen de doden verrijzen, onbederflijk, maar wij van gedaante veranderen.

Volgende mis Vorige mis