Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Hemelvaart van de Heer

Ascension  (Eric Gill, 1918, Tate Gallery)
Hand 1:7-8

Hij sprak tot hen: U komt het niet toe, tijden of dagen te kennen, die de Vader door eigen macht heeft vastgesteld. Maar wanneer de Heilige Geest over u komt, zult ge kracht ontvangen, en mijn getuigen zijn in Jerusalem, in heel Judea en Samaria, en tot aan het einde der aarde.

Volgende mis Vorige mis