Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Paaswake

In His Own Image (Chris Kolle, © Chris Kolle)
Gen 1:26-27

God sprak: Laat ons den mens maken als ons beeld, op ons gelijkend; hij heerse over de vissen der zee, de vogels in de lucht, de viervoetige dieren, en over heel de aarde met alles, wat er op kruipt. En God schiep den mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep Hij hem; Man en vrouw schiep Hij hen.

Volgende mis Vorige mis