Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Paaswake

De zeven werken van barmhartigheid - De doden begraven (de Meester van Alkmaar)
Eze 37:12-13

Daarom moet ge profeteren en zeggen: Zo spreekt Jahweh, de Heer! Waarachtig, Ik ga uw graven openen, u opwekken uit uw graven, o mijn volk, en u terugbrengen naar Israëls grond. Zo zult ge erkennen, dat Ik Jahweh ben! En als Ik uw graven heb geopend, en u heb opgewekt uit uw graven, o mijn volk.

Volgende mis Vorige mis