Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Paaswake

Ark van Noach op de zondvloed (Henk van der Molen, © Henk van der Molen)
Gen 7:17-20

Veertig dagen lang hield de vloed over de aarde aan. Het water steeg en tilde de ark op, tot hoog boven de aarde. Het water nam toe en kwam hoog boven de aarde te staan, en de ark dreef op het water. Het water bleef zo toenemen op de aarde, dat het al de hoge bergen onder de hemel bedekte. Vijftien el daarboven steeg het water, zodat het de bergen bedekte.

Volgende mis Vorige mis