Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Goede Vrijdag

The Piercing of Christ (The Feast of the Sacred Heart of Jesus from Liturgical Calendar poster series) (Jos Speybrouck)
Jh 19:36-37

Want dit is geschied, opdat de Schrift zou worden vervuld: "Geen been zal Hem verbrijzeld worden". En weer een ander Schriftwoord zegt: "Ze zullen opzien tot Hem, dien ze hebben doorboord".

Volgende mis Vorige mis