Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Goede Vrijdag

The Flagellation of Our Lord Jesus Christ (William-Adolphe Bouguereau, 1880, Musée des Beaux-Arts de La Rochelle)
Jh 19:1

Pilatus gelastte toen Jezus te geselen.

Volgende mis Vorige mis