Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Goede Vrijdag

The Deposition (Jacopo Pontormo, from 1526 until 1528, Chiesa Santa Felicità, Florence)
Jh 19:40

Ze namen het lichaam van Jesus, en wikkelden het in lijnwaad, te zamen met de geurige kruiden, zoals het onder de Joden bij begrafenis de gewoonte is.

Volgende mis Vorige mis