Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Goede Vrijdag

Scouring of Christ
Jh 19:1

Pilatus gelastte toen Jezus te geselen.

Volgende mis Vorige mis