Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Goede Vrijdag

 (Muriel Desambrois, 1996)
Jh 19:26-27

Jesus zag zijn moeder staan, en naast haar den leerling, dien Hij beminde. En Hij sprak tot zijn moeder: Vrouw, ziedaar uw zoon. Daarna sprak Hij tot den leerling: Ziedaar uw moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich op.

Volgende mis Vorige mis