Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Goede Vrijdag

LA CRUCIFICCIÓN (Nerina Canzi, 2015, © Nerina Canzi)
Jh 19:25

Intussen stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Klopas, en Maria van Magdala.

Volgende mis Vorige mis