Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Goede Vrijdag

Jesus & Pontius Pilate ~ Ecce Homo (Behold the Man) (Val Buchkov, © Val Buchkov)
Jh 19:5

Jezus kwam dus naar buiten, met zijn doornenkrans en zijn purperrode mantel. ‘Hier is Hij dan – de mens’, zei Pilatus.

Volgende mis Vorige mis