Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Goede Vrijdag

I Am Thirsty (Sassandra, 2000, © Sassandra)
Jh 19:28-29

Toen wist Jesus, dat thans alles was volbracht; Hij sprak, opdat de Schrift zou worden vervuld: Ik heb dorst. Er stond daar een kruik met azijn; men stak dan een spons vol azijn op een hysopstengel, en bracht ze Hem aan de mond.

Volgende mis Vorige mis