Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Goede Vrijdag

Golgotha (James Reid, © James Reid)
Jh 19:16-18

Toen gaf hij Hem aan hen over, om gekruisigd te worden. Men voerde Jesus dus weg; Zelf droeg Hij het kruis. Zo trok Hij naar buiten naar de zogenaamde Schedelplaats, die in het hebreeuws Gólgota wordt genoemd. Daar kruisigde men Hem; en met Hem nog twee anderen, aan elke zijde één, en Jesus in het midden.

Volgende mis Vorige mis