Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Zaterdag in de Passieweek

Entry of Christ into Jerusalem and Scenes of the Passion (Gillis Mostaert, 1570, Haggerty Museum)
Jh 12:12-16

De volgende dag hoorde de menigte feestgangers dat Jezus toch naar Jeruzalem kwam, en in groten getale trokken ze Hem met palmtakken tegemoet. Ze riepen almaar: ‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer: de koning van Israël!’ Jezus wist een ezeltje te vinden en ging erop zitten, zoals geschreven staat: Vrees niet, dochter Sion! Zie, uw koning komt, gezeten op een ezelsveulen . Dit begrepen zijn leerlingen aanvankelijk niet; maar toen Jezus verheerlijkt was, toen werd het hun duidelijk dat het geschreven stond met het oog op Hem en dat dit met Hem ook gebeurd was.

Volgende mis Vorige mis