Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Vrijdag in de derde week van de Vasten

Christus und die Samariterin am Brunnen (Christ and the Samaritan woman at the well) (
Angelica Kauffman, 1796, Neue Pinakothek, Muenchen)
Jh 4:16-19

Hij sprak tot haar: Ga uw man roepen, en kom hier terug. De vrouw antwoordde: Ik heb geen man. Jesus zeide haar: Dat zegt ge wèl: "Ik heb geen man". Want vijf mannen hebt ge gehad, en dien ge nu hebt, is niet uw man; dat hebt ge naar waarheid gezegd. De vrouw zei Hem: Heer, ik zie, dat Gij een profeet zijt.

Volgende mis Vorige mis