Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Derde zondag van de Vasten

Does your behaviour live up to God's standards?
ef 5:1-3

Weest dus navolgers van God. als zijn geliefde kinderen. en leeft in liefde. zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft gegeven als gave en offer. tot een lieflijke geur voor God. Van ontucht. alle soort van onreinheid en hebzucht mag onder u zelfs geen sprake meer zijn. zoals dit heiligen betaamt.

Volgende mis Vorige mis