Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Openbaring van de Heer

Epiphany of the Lord (Ezio Anichini, © Ezio Anichini)
Jes 60:1-3

Sta dan op, word verlicht, want uw licht is gekomen, De glorie van Jahweh gaat over u op! Want zie, terwijl de duisternis de aarde bedekt, En het donker de volken: Is Jahweh over u opgegaan, En straalt zijn glorie over u uit; Nu komen de volkeren naar uw licht, En koningen naar uw stralenglans!

Volgende mis Vorige mis