Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

Quatertemperzaterdag in de Advent

Be blessed
jes 29:18-19

Dan zullen de doven horen wat in het boek staat geschreven, De blinde ogen zien, van donker en duister verlost; De ongelukkigen zich telkens meer in Jahweh verheugen, De armsten onder de mensen in Israëls Heilige juichen.

Volgende mis Vorige mis